نه مارتین؛ نه لوتر؛ نه کینگ

پروتستانتیسم ایرانی، برای ایرانی پساپروستات.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر