مریم میرزاخانی، مرد

همیشه مسائلی هست که قابل حل نیست، هرچقدر هم که ریاضی بدانی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر