کمپوت حرف‌های عاشقانه

قبل از مصرف خوب تکان دهید و از باز نشده بودن درب آن اطمینان حاصل کنید.
پس از اولین سکس درب آن را محکم بگذارید و در یخچال نگهداری کنید.
دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
زمان انقضاء حداکثر یک ماه پس از اولین مصرف.
مصرف آن در دوران بارداری توصیه می‌شود.
+ صد در صد ناخالصی.
در هوای ابری و محیط‌های بسته و دور از نور خورشید اشتعال‌زاست.
قابل بازیافت با تغییر مورد مصرف.
ترکیبات: شعر؛ آه؛ نیچه؛ پیامک و افزودنی‌های مجاز.
مواد نگهدارنده: کادو؛ کافه؛ رستوران؛ سفر.
طریقه‌ی صحیح مصرف: از سر حرف باز کنید، ادای تنگ‌ها را در بیاورید و سپس به آرامی مصرف کنید.

۱ نظر: