تقلیل مفهوم زندگی

به رابطه‌ی دائمی یک کارگر انحصاری با یک روسپی انحصاری، ازدواج گفته می‌شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر