"سر می‌شکند دیوارش؟" یا "سر می‌شکند دیوارش؟"

چیزایی که شکننده هستن، میشکنن یا میشکونن؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر