این یکی برای چند روز، آن یکی برای ابد

روزی ظلم به عدالت سیلی زد؛ هر دو رو سیاه شدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر