مغز و دستگاه عصبی برای زندگی ضرورت ندارد

انسان‌ها خیلی وقت‌ها اعصاب ندارند، خیلی جاها می‌روند، در حالی که فکرشان آنجا نیست؛ ولی همیشه شکمشان همراهشان است و هر جا که بروند دستگاه تناسلی خود را با خود می‌برند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر