صریح و با پرده

+ با حرفم موافقی؟
ــ آره، آره، اصلاً.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر