حساب بی حساب نداریم


فعلاً که اینطوری است؛ اگر طلبکار نشوی، بدهکاری.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر