ایراکراسی

قریب به اتفاق مردم سرزمینم تا زمانی که قدرت دیکتاتور بودن ندارند؛ به شدت دموکراتند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر