نگاه حلال

کسانی که عمیقاً به دنبال ترویج تفکر "نگاه غیر جنسیتی" هستند، باید قبل از هر چیز، فکری به حال نام مکتب فکری مربوطه بکنند: "فـمـیـنـیـسـم".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر