احمقها


همه به جز بعضیا احمقند، که اون بعضیا، خیلی احمقند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر