حاشیه امنیت


اعتقاد به پلورالیسم برای توتالیترینها حاشیه امنیت ایجاد می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر