نهیلیسم ایرانی


گرایشات نیهیلیستی زمانی در انسان شکل میگیره که آدم از خوشی یا از ناخوشی فنرش در بره؛ در ایران تجربه حالت دوم نیاز به درک فلسفی عمیقی نداره.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر