فرهنگ لغات


بکاربردن کلمات مترادفی چون زنم، خانومم، عیالم، اهل بیتمون، مادر بچه ها، خونواده، ضعیفه و ... هریک معرف فرهنگهای بسیار متفاوتی هستند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر