مصائب موزیکال


شیف کردن از اشعار و غزلهای پر محتوای کلاسیک به لیریکهای واسوخت تهوع آور از مصائب موسیقی امروز ماست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر