فیوژن


مدعیان ساخت موسیقی فیوژن تا زمانیکه با تخریب ساختار ادبی زبان مادری مشغول تولید یک سوسپانسیون از موسیقیها و سازها هستند، آب درهاون میکوبند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر