شعر نو؟!


شعر یعنی موزون و مقفی؛ والسلام ... هر چیزی که در این تعریف نگنجد می تواند یک قالب ادبی دیگر باشه که قطعاً اطلاق عنوان شعر به آن ظلم بزرگیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر