سرگرمی و هیجان


آیا توجه شدید به نوسانات قیمت ارز بین جوانان، از سر نگرانی برای اقتصاد مملکت است؟ یا از فرط بی‌هیجانی و ‌سرگرمی نداشتن؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر