مراتب سختی

تحمل زندان سخت است اما امید به آزادی آنرا تسهیل می‌کند، لیکن اگر حبس از نوع ابد باشد تحمل آن بسیار دشوار می‌شود و انسان را به بی‌عاری می‌رساند، حال اگر روزهای حبس، روزهای در انتظار اعدام باشد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر