چه گفت و چه شد؟

گفت: راضی به رایگانی آب و برق و پول نفت سر سفره نباشید، ما آخرتتان را هم می‌سازیم و چنان قیمت فیش حج بالا رفته که استطاعت انجام واجبات هم نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر