نسبیت در اخلاق

اگر اخلاق را نسبی بدانیم وچارچوبی مطلق برای آن رسم نکنیم چگونه می‌شود رفتار کسی را بی اخلاقی یا بد اخلاقی دانست؟ حتی کسی که کودکان را به رگبار می‌بندد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر