تباهی


اگر کسی عاقل باشد نباید خواندن بیاموزد تا نگذارد که دیگران او را تباه سازند. (آنتیستنس)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر