انگشت در دماغ


آیا اینکه انگشت کوچک یا شست را به جای انگشت سبابه در دماغ خود فرو کنید، از قبح دست در دماغ کردن می‌کاهد و بر کلاس آن می‌افزاید؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر