سینما یا فحشا؟


ما با سینما مخالف نیستیم، ما با ده نمکی مخالفیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر