میزان میز نامیزان

- شغلتون؟
+ کاسبم.
- تو چه صنفی؟
+ کارمند دولتم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر