روی سنگ قبرها چیزی ننویسید

فقط بنویسید: "اینم از این".

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر