مشکل از او نیست

می‌گه همه‌ی کارهاش عین رفاقته...
بماند که رفاقت اصلاً "ع" ندارد.

۱ نظر: