مسأله اینست

کسی که میگه حواسم نیست، فی الواقع حواسش هزارجاست، یعنی انقدر حواسش هست، حواسش نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر