فکر می‌کند که می‌داند

انسان در خردسالی، می‌داند که نمی‌داند ولی در بزرگسالی، نمی‌داند که نمی‌داند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر