خود به خود

استبداد، استثمار، استعمار، استکبار، استحمار، استفراغ.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر