انگشت‌های اضافه

گاهی "انسانهای" دور و برم را که می‌شمارم، همه‌ی انگشتان دستم اضافه می‌آید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر