دنیای کودکی


یک لوله خودکار بیک، یک گوله کاغذ تفی کوچولو، یک عالم خنده و شادی از ته دل ... چه دنیای کوچک و قشنگ و ساده‌ای بود بچگیها.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر