ملت غیور

ما ملتی هستیم که می‌توانیم در مقابل هرخطری، در مقابل هرفشاری، در مقابل هرسختی تا زمانی‌که منافع شخصیمان به خطر نیفتاده ایستادگی کنیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر