بی ها و با ها


اینترنت با فیلتر اینترنت نیست، تلویزیون بی ماهواره تلویزیون نیست، کتاب با سانسور، فیلم با ممیزی، کتاب نیست، فیلم نیست ... زندگی بدون آزادی زندگی نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر