کرکس؟


و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست؟ ... اینم سؤاله؟ مجبوری وقتی اوردوز کردی شعر بگی؟ خب معلوم آدم وجود نمیکنه کرکس تو خونش نگه داره.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر