درب خودرو باز است


زمانی "درب خودرو باز است" نماد شکوه و اوج پیشرفت صنعت و تکنولوژی ملی در ایران بود... متأسفم ولی بعضی وقتها باید این خاطرات تلخ را یادآوری کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر