مدیریت جهانی


آیا بهم ریختن موبایلها، کند شدن اینترنت، ترافیک کشنده، آبگرفتگی و اختلال درحمل ونقل عمومی و ...  محصول یک نم باران درپایتخت کشوریست با ادعای مدیریت جهانی؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر