بی طرفی


دردنیای امروز بی طرفی معنی ندارد؛ هر کس ادعای بی طرفی دارد، باید پرسید به نفع کی، بی طرفی؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر