استقلال قوا


معنی استقلال قوا در ایران اندکی با بقیه دنیا فرق می‌کند، اینجا استقلال قوا یعنی هر قوه‌ای مستقلاً و به سبک خودش شما را مورد عنایت قرار می‌دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر