عشق یا توهم


"عشق" درنگاه سنتی، سوژه افسانه پردازی اساطیری و در نگاه مدرن، سوژه‌ی قرائت متعالی از ارضاءغرائز بوده و تابحال تعریفی آبجکتیو از عشق مشاهده نشده است؛ پس عشق حاصل یک توهم عمیقه که بشر رو به باورپذیری رسانده، تاحدی که برخی برای دست نیافتن یا از دست دادن این وهم، دچار توهمات روانی بیمارگونه‌اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر