تئوکراسی


سنتاً حکومتهای تئوکراتیک عمیق‌ترین روابط  را با کمونیستها و حکومتهای الحادی داشته‌اند که این مطلب هیچ چیز خاصی را ثابت نمیکند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر