در مقام مادر


تنبلی مادر همه بدبختیهاست؛ اما چون مادر است، احترامش واجب است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر