ضرب المثلهای اروتیک


آیا بیت "کبوتر با کبوتر، باز با باز / کند همجنس با همجنس پرواز" ترویج هموسکچوالیسم نیست؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر