دیوار چین


گاهی تنها "یک "نقطه" نقش دیواری به بلندای دیوار چین را برای منشق کردن یک ملت بازی میکند ... "غربگرایی" و "عربگرایی" در ایران از آن مادگان است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر