چگونه نستراداموس باشیم؟

آینده، مجموعه‌ای از دیروزهاست که امروز بالغ می‌شود و فرداها اتفاق می‌افتد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر