فإنَّ الْشّاهد هوَ الْحاکِم

خدا شاهد است، که تنها به این دلخوشم که، خدا شاهد است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر