یا در اوجم یا نیستم

اوج مستی، زمانی است که ندانی مستی؛ من نمی‌دانم که مستم یا نیستم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر