انسان به امید زنده است

ما مردگانیم یا انسان نیستیم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر