روزمـّرگی یا روزمـْرگی؟!

خلاصه هر چه که هست، بر شش قسم است:
روزمرگی من، روزمرگی تو، روزمرگی او، روزمرگی ما، روزمرگی شما، روزمرگی ایشان.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر